Bestyrelsen holder møder i 2018: 23/1 - 3/4 - 13/6 - 14/8 - 9/10


Bestyrelsen samarbejder med Lokalrådet i sager som vedr. trafik, byudvikling og kommunale forhold.
 

Stig Holten (Formand)
Himmelbjergvej162
Tlf.: 51945476
holtenstig@gmail.com
 
Niels Bo Christensen (kasserer)
Himmelbjergvej 156
Tlf.: 40181688
nielsbo@outlook.dk

Christine Hanselmann (sekretær)
Himmelbjergvej 63
22856785 + 86841712
cha.gartner@gmail.com

 
 
Gert Vincent (Geheime)
Himmelbjergvej 138
20940688
gert1vincent@gmail.com
 
Rune Bak Hansen (buddreng og  Flådemester)
Himmelbjergvej 77A
22355550
 
Majken Dahlgaard Hatting (Kammerfrue)
Slangebakken 5
20602858
majken.dahlgaard@gmail.com
 
Suppleanter:

Frank Møller
Kjærs Møllevej 6
Tlf.: 51859041
annelund@hotmail.com

Bodil Sylvester (natvægter)
Himmelbjergvej 86A
23456643
bodillarsen@gmail.com

Jesper Bull Petersen (Web & Altmuligmand)
28190225

Revisor:
Jan Stær & Flemming Würtz Andersen 

- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net