4/12 2018

Bruddene ved stophanerne på Himmelbjergvej er nu udbedret og
vandforsyningen er normaliseret, dog kan der i en periode stadig opleves okkerfarvet vand
i ledningsnettet.
Årsagen er at aflejringer i ledningsnettet løsnes ved vandtryks ændring, som følge af
op/nedlukning for vandtrykket.Det er uforudsigeligt hvor på ledningsnettet det farvede vand kan opleves
 grundet  vores bakkede terræn.
 
Opfordrigen er at åbne hanerne og skylle det farvede vand ud.
 
NB! Det farvede vand er ikke sundhedsskadelig.
Onsdag den 29 Nov 2018
vandforsyningen er nu normaliseret
efter de to ledningsbrud på
Himmelbjergvej 102 og134
         LAVEN VANDVÆRK - DIN KILDE TIL BEDRE VAND
 
Vandmålere skal skiftes, dette vil ske etapevis. Information vil blive udsendt.

SKIFT AF VANDMÅLERE
- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: hans@petersen.eu.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net