Nyt fra lokalrådet

Trafik igen igen.

Vi har fået henvendelse fra en borger, som forudser at den korteste vej fra Skanderborg/Ry til Silkeborg Nord, Syd og Centrum vil gå gennem Laven når Nordskovvejen i Silkeborg åbner.

Dette havde vi ikke set før, men når man ser et kort, er det tydeligt, at den korteste rute vil være via Himmelbjergvej øst/ Kjærs Møllevej. Vi er derfor bange for, at Laven vil blive endnu en genvej i landskabet.

Vi inviterede herefter Hans Okholm, formand for Plan og vejudvalget til et møde hvor Anne Lund, Malte Amtkjær Worsøe og Kristian Skadhede deltog.

Her drøftede vi også andre ømme tær i trafikken, blandt andet at hastigheden bør sættes ned på Himmelbjergvej og forbi Laven Rideskole på Anedalvej.

Hans Okholm var overrasket over perspektivet vedr. Nordskovvej, han kunne godt se problematikken man har aldrig tænkt over det før. Han sagde at Laven aldrig må blive en hovedvej mellem Ry og Silkeborg, hvilket jo er et dejligt svar.

Vi skulle skrive til kommunen (igen). Det er for at sikre os, at de politikere, der skal ud at besøge os i forbindelse med udarbejdelse af ny kommuneplan, er klar over at sagen ligger derinde.

Dette møde bliver afholdt d. 29. september. Nærmere info om mødet kommer senere.